2 lutego 2014

Warsztaty Muzyki Polesia Lubelskiego

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego zaprasza do nauki gry na tradycyjnych instrumentach, śpiewu oraz autentycznego repertuaru z regionu Polesia Lubelskiego (od strony kulturowej określanego również jako Południowe Podlasie). Bezpłatne warsztaty odbędą się w dniach 14-16 lutego oraz 28 lutego - 2 marca 2014 roku w Hołownie (gmina Podedwórze).
Warsztaty instrumentalne z Kapelą Zdzisława Marczuka z Zakalinek: skrzypce, harmonia trzyrzędowa, bębenek obręczowy, baraban. W prowadzeniu warsztatów pomagać będą uczennice Zdzisława Marczuka: Paulina Kwaśniewska i Karolina Szymula oraz harmonista z Zahorowa. Zygmunt Mazur.
Warsztaty śpiewacze z Katarzyną Haliną Weremczuk i zespołem Jutrzenka z Dołhobród: pieśni pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego po polsku i w gwarze “chachłackiej”. Na warsztaty zapraszamy kapele i śpiewaków. W przypadku warsztatów instrumentalnych warunkiem udziału jest posiadanie podstawowych umiejętności gry i własny instrument.

Koszty: Warsztaty: bezpłatne
Nocleg: 20 zł
Wyżywienie: śniadanie 10 zł, kolacja 10 zł, obiad 17 zł
Koszt całego zakwaterowania za pierwsze 3 dni: 131 zł (liczone od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę)
Za drugie 3 dni (przy wyjeździe w poniedziałek): 141 zł.

ZAPISY do końca stycznia pod adresem e-mail: smt.polesielubelskie@gmail.com
Pierwszeństwo przy zapisach na warsztaty instrumentalne mają kapele.
Wymagana przedpłata za zakwaterowanie 50 zł.