1 stycznia 2014

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku z potrzeby wprowadzenia zmian w środowisku wiejskim. Misją stowarzyszenia jest rozwój przedsiębiorczości w oparciu o dziedzictwo kultury i zasoby środowiska naturalnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Większość działań jest realizowana w budynku starej szkoły w Hołownie, którą przejęliśmy od Urzędu Gminy i wyremontowaliśmy własnymi środkami i przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców. Dotychczas z prowadzonych przez naszą placówkę zajęć poświęconych edukacji regionalnej skorzystało około 15 tys. osób z całej Lubelszczyzny. Za powyższe działania otrzymaliśmy w 2005 roku Nagrodę Główną Fundacji PRO PUBLICO BONO w konkursie na najlepszą Inicjatywę obywatelską.